Giấy ford (fort)

5 Tháng Năm, 2020 admin 0

Giấy ford (fort) cách gọi thông thường ở Việt Nam, thực chất nó là giấy không tráng phủ, bề mặt mịn, không chói, phù hợp […]